หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น EA | งบการเงิน EA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
1,105,628,593 29.64%
2
info นายสมโภชน์ อาหุนัย
869,160,186 23.3%
3
info นางมุกดา บุญเสี่ยง
168,653,143 4.52%
4
info นายลุชัย ภุขันอนันต์
141,112,408 3.78%
5
info นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
96,868,316 2.6%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
92,290,108 2.47%
7
info น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา
70,970,900 1.9%
8
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
66,246,200 1.78%
9
info นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล
59,873,800 1.61%
10
info น.ส.มาลินี บุญรักษ์
45,756,000 1.23%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
32,876,400 0.88%
12
info นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล
28,681,706 0.77%
13
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
27,663,893 0.74%
14
info นางบลังก้า ซูหลาน หวาง
24,983,607 0.67%
15
info น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย
23,197,049 0.62%
16
info นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
22,835,900 0.61%
17
info น.ส.วัสสา ริมชลา
22,232,787 0.6%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
21,769,100 0.58%
19
info นายธีรพล นพรัมภา
21,500,000 0.58%
20
info นายสมาน เตชะอิทธิพร
21,300,000 0.57%
21
info นายณัฐภพ ภูริเดช
20,000,000 0.54%
22
info นายพีรพล อาหุนัย
19,288,200 0.52%
23
info นายพลสิทธิ์ อาหุนัย
19,137,237 0.51%
24
info นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
19,130,000 0.51%
25
info นายจุลินทร์ อาหุนัย
19,000,000 0.51%
26
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
18,799,600 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com