หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DEMCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น DEMCO | งบการเงิน DEMCO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
110,095,766 15.07%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
74,947,281 10.26%
3
info นายศิริศักดิ์ สนโสภณ
66,919,700 9.16%
4
info นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
33,065,488 4.53%
5
info น.ส.จันทนา จินดาพรบูรณะ
10,781,700 1.48%
6
info นายอานันท์ ตันติจรัสชีพ
8,483,000 1.16%
7
info นายธีระชัย วรัญญูรัตนะ
8,375,000 1.15%
8
info นายวรุณ สนโสภณ
7,410,000 1.01%
9
info นายวสันต์ สนโสภณ
7,400,000 1.01%
10
info นายสุวัฒน์ จรดล
7,369,168 1.01%
11
info น.ส.อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา
5,792,400 0.79%
12
info น.ส.วริศรา สนโสภณ
5,301,000 0.73%
13
info นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
5,300,000 0.73%
14
info นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์
5,063,400 0.69%
15
info นายสุรพงศ์ โพธิ์พิชัย
4,660,037 0.64%
16
info นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
4,137,399 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com