หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DELTA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น DELTA | งบการเงิน DELTA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES
718,158,350 57.57%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
71,027,647 5.69%
3
info DELTA ELECTRONICS INC.
69,128,140 5.54%
4
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
53,172,220 4.26%
5
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
36,872,777 2.96%
6
info CHASE NOMINEES LIMITED
31,352,876 2.51%
7
info RBC INVESTOR SERVICES TRUST
23,134,640 1.85%
8
info HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU
21,985,500 1.76%
9
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
12,955,901 1.04%
10
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
9,388,800 0.75%
11
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
8,983,525 0.72%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
8,221,549 0.66%
13
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
7,409,126 0.59%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-01
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com