หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DCON

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น DCON | งบการเงิน DCON | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวิทวัส พรกุล
1,196,000,039 25.17%
2
info น.ส.วิศรา พรกุล
960,087,100 20.21%
3
info นายชนะ โตวัน
355,000,000 7.47%
4
info น.ส.อริสรา โตวัน
130,000,000 2.74%
5
info น.ส.อสมา โตวัน
125,000,000 2.63%
6
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
80,509,100 1.69%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
45,963,486 0.97%
8
info นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
34,707,000 0.73%
9
info บริษัท สารสิน จำกัด
32,801,207 0.69%
10
info นางสุภา ยั่งยืนสุนทร
31,108,000 0.65%
11
info นายอิษฎา พรกุล
30,000,000 0.63%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com