หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DCC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น DCC | งบการเงิน DCC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
1,600,000,000 24.51%
2
info นายมนต์รัก แสงศาสตรา
480,000,000 7.35%
3
info นายมารุต แสงศาสตรา
480,000,000 7.35%
4
info นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
328,900,000 5.04%
5
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
191,596,580 2.94%
6
info น.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี
178,500,000 2.73%
7
info น.ส.คัทลียา แสงศาสตรา
176,000,000 2.7%
8
info นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย
160,000,000 2.45%
9
info น.ส.รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์
147,315,500 2.26%
10
info นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์
146,559,160 2.25%
11
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
139,739,600 2.14%
12
info นายกันต์ธวัช วัชรสุรังค์
138,995,500 2.13%
13
info น.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์
117,220,000 1.8%
14
info นายภากร วัชรสุรังค์
112,000,000 1.72%
15
info นายนครินทร์ แสงศาสตรา
100,050,000 1.53%
16
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
94,030,160 1.44%
17
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
92,695,100 1.42%
18
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
89,476,500 1.37%
19
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
83,160,600 1.27%
20
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
82,446,976 1.26%
21
info STATE STREET EUROPE LIMITED
80,182,820 1.23%
22
info นายสุวิช ปัญญาวีร์
64,800,000 0.99%
23
info บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
64,132,800 0.98%
24
info นายราชัญ ทยานุวัฒน์
55,618,400 0.85%
25
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
53,527,770 0.82%
26
info น.ส.บุญเส็ง โคดสถาน
48,159,600 0.74%
27
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
43,182,000 0.66%
28
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
39,146,500 0.6%
29
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
37,503,360 0.57%
30
info CHASE NOMINEES LIMITED
36,061,100 0.55%
31
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
33,309,600 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com