หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CSL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CSL | งบการเงิน CSL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
476,196,534 80.1%
2
info นางอัจฉรา อัมพุช
7,974,200 1.34%
3
info นายเทอดทรงชัย พุทธิศรี
5,320,000 0.89%
4
info บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
4,900,000 0.82%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,872,874 0.65%
6
info นายธวัช ตันติเมธ
3,704,600 0.62%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-20
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com