หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CRANE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CRANE | งบการเงิน CRANE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายธงไชย แพรรังสี
204,958,333 29.43%
2
info น.ส.จิราภรณ์ แพรรังสี
30,952,378 4.44%
3
info น.ส.จันทร์จิรา แพรรังสี
30,952,377 4.44%
4
info นายวันชนะ แพรรังสี
28,544,970 4.1%
5
info น.ส.เจนจิรา แพรรังสี
28,544,970 4.1%
6
info น.ส.จิราลักษณ์ แพรรังสี
28,301,321 4.06%
7
info น.ส.วนิดา ดาราฉาย
28,088,165 4.03%
8
info นายพหล ลิมปิสุข
16,256,691 2.33%
9
info นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์
15,900,000 2.28%
10
info นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ
13,228,255 1.9%
11
info นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์
12,382,083 1.78%
12
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
10,605,338 1.52%
13
info น.ส.นทีพร ดวงสวัสดิ์
9,416,853 1.35%
14
info นายวุฒิ บวรจิรภัทร์
9,138,589 1.31%
15
info นายพีระ ดำรงมหาสวัสดิ์
8,343,219 1.2%
16
info นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์
8,300,033 1.19%
17
info นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล
7,518,768 1.08%
18
info นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน
5,818,808 0.84%
19
info นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์
5,690,120 0.82%
20
info น.ส.กฤตพร จารุสมบัติ
5,129,628 0.74%
21
info น.ส.ณิชุดาษภัก มังกรแก้ว
4,690,077 0.67%
22
info นายสุนทร พัฒนาตระกูล
4,292,506 0.62%
23
info นายนราทร เอื้อเฟื้อ
4,213,000 0.6%
24
info นายธนินท์รัฐ ลิ้มภัทรนันท์
4,024,100 0.58%
25
info น.ส.กนิษฐ์ ลิมปิสุข
3,612,136 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com