หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CPI | งบการเงิน CPI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
214,619,400 33.92%
2
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
33,433,581 5.28%
3
info นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์
18,721,720 2.96%
4
info นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา
13,585,874 2.15%
5
info นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
13,253,181 2.09%
6
info นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
9,171,923 1.45%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7,526,402 1.19%
8
info นายเมธี ฉัตรเลขวนิช
7,106,020 1.12%
9
info นายธวัช เตชวัฒนสุข
6,961,077 1.1%
10
info นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
6,680,158 1.06%
11
info นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช
6,345,418 1%
12
info นายบุญยง บุญยงรัตนากูล
6,075,426 0.96%
13
info นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา
5,872,776 0.93%
14
info นายสุรชัย ฟองอมรกุล
5,500,112 0.87%
15
info นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
5,348,266 0.85%
16
info นายโกศล นันทิลีพงศ์
5,232,895 0.83%
17
info น.ส.สุขศรี ศิริพจน์โศภณ
4,971,004 0.79%
18
info นายเอกชัย โรจน์วณิชย์
4,620,196 0.73%
19
info นายชัย โสภณพนิช
4,247,933 0.67%
20
info นายคมเดช ภาบรรเจิดกิจ
4,169,300 0.66%
21
info นายคี่เม้ง แซ่เอี้ยว
4,038,868 0.64%
22
info นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช
3,809,516 0.6%
23
info นายอภิวัน กุลนิรันดร
3,750,000 0.59%
24
info นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์
3,666,000 0.58%
25
info นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์
3,363,087 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com