หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CPI | งบการเงิน CPI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
214,619,400 33.92%
2
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
33,433,581 5.28%
3
info นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์
18,721,720 2.96%
4
info นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา
13,585,874 2.15%
5
info นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
13,253,181 2.09%
6
info นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
9,171,923 1.45%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7,526,402 1.19%
8
info นายเมธี ฉัตรเลขวนิช
7,106,020 1.12%
9
info นายธวัช เตชวัฒนสุข
6,961,077 1.1%
10
info นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
6,680,158 1.06%
11
info นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช
6,345,418 1%
12
info นายบุญยง บุญยงรัตนากูล
6,075,426 0.96%
13
info นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา
5,872,776 0.93%
14
info นายสุรชัย ฟองอมรกุล
5,500,112 0.87%
15
info นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
5,348,266 0.85%
16
info นายโกศล นันทิลีพงศ์
5,232,895 0.83%
17
info น.ส.สุขศรี ศิริพจน์โศภณ
4,971,004 0.79%
18
info นายเอกชัย โรจน์วณิชย์
4,620,196 0.73%
19
info นายชัย โสภณพนิช
4,247,933 0.67%
20
info นายคมเดช ภาบรรเจิดกิจ
4,169,300 0.66%
21
info นายคี่เม้ง แซ่เอี้ยว
4,038,868 0.64%
22
info นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช
3,809,516 0.6%
23
info นายอภิวัน กุลนิรันดร
3,750,000 0.59%
24
info นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์
3,666,000 0.58%
25
info นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์
3,363,087 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com