หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CPF | งบการเงิน CPF | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2,113,315,835 24.54%
2
info บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
785,660,460 9.12%
3
info UBS AG HONG KONG BRANCH
527,257,689 6.12%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
499,134,642 5.8%
5
info UBS AG LONDON BRANCH
341,957,168 3.97%
6
info สำนักงานประกันสังคม
332,060,600 3.86%
7
info GIC PRIVATE LIMITED
284,949,391 3.31%
8
info บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
244,631,928 2.84%
9
info WORTH ACCESS TRADING LIMITED
160,662,200 1.87%
10
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
128,910,896 1.5%
11
info บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
99,462,000 1.16%
12
info STATE STREET EUROPE LIMITED
95,563,025 1.11%
13
info นายปริญญา เธียรวร
90,000,000 1.05%
14
info KGI ASIA LIMITED
76,800,000 0.89%
15
info CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD
68,000,000 0.79%
16
info CHASE NOMINEES LIMITED
67,906,971 0.79%
17
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
61,985,700 0.72%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com