หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPF

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CPF | งบการเงิน CPF | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2,541,699,002 29.52%
2
info บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
956,392,552 11.11%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
538,521,154 6.25%
4
info สำนักงานประกันสังคม
260,696,800 3.03%
5
info GIC PRIVATE LIMITED
246,179,458 2.86%
6
info บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
244,631,928 2.84%
7
info WORTH ACCESS TRADING LIMITED
221,394,640 2.57%
8
info UBS AG HONG KONG BRANCH
145,644,990 1.69%
9
info CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LTD.
106,555,000 1.24%
10
info บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
99,462,000 1.16%
11
info นายปริญญา เธียรวร
90,000,000 1.05%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
88,800,870 1.03%
13
info KGI ASIA LIMITED
76,800,000 0.89%
14
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
75,339,161 0.87%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
73,629,800 0.86%
16
info CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD
68,000,000 0.79%
17
info น.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์
65,000,000 0.75%
18
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
44,039,493 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-30
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com