หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPF

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CPF | งบการเงิน CPF | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2,113,315,835 24.54%
2
info บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
785,660,460 9.12%
3
info UBS AG HONG KONG BRANCH
527,257,689 6.12%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
499,134,642 5.8%
5
info UBS AG LONDON BRANCH
341,957,168 3.97%
6
info สำนักงานประกันสังคม
332,060,600 3.86%
7
info GIC PRIVATE LIMITED
284,949,391 3.31%
8
info บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
244,631,928 2.84%
9
info WORTH ACCESS TRADING LIMITED
160,662,200 1.87%
10
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
128,910,896 1.5%
11
info บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
99,462,000 1.16%
12
info STATE STREET EUROPE LIMITED
95,563,025 1.11%
13
info นายปริญญา เธียรวร
90,000,000 1.05%
14
info KGI ASIA LIMITED
76,800,000 0.89%
15
info CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD
68,000,000 0.79%
16
info CHASE NOMINEES LIMITED
67,906,971 0.79%
17
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
61,985,700 0.72%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com