หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPALL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CPALL | งบการเงิน CPALL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
2,728,702,300 30.38%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
638,861,526 7.11%
3
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
578,587,172 6.44%
4
info STATE STREET EUROPE LIMITED
356,235,304 3.97%
5
info UBS AG LONDON BRANCH
181,524,102 2.02%
6
info บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด
180,000,000 2%
7
info CHASE NOMINEES LIMITED
151,270,436 1.68%
8
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
148,536,824 1.65%
9
info บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
127,900,000 1.42%
10
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
102,826,630 1.14%
11
info บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
100,000,000 1.11%
12
info GIC PRIVATE LIMITED
97,789,475 1.09%
13
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
93,030,084 1.04%
14
info AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P
92,000,000 1.02%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
88,947,752 0.99%
16
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
88,687,644 0.99%
17
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
87,056,500 0.97%
18
info C.P. Foods International Limited
83,000,000 0.92%
19
info น.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์
78,100,000 0.87%
20
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
76,690,055 0.85%
21
info สำนักงานประกันสังคม
74,496,900 0.83%
22
info นายปริญญา เธียรวร
70,800,000 0.79%
23
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
61,264,869 0.68%
24
info UBS AG HONG KONG BRANCH
60,470,000 0.67%
25
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
58,201,300 0.65%
26
info นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
55,699,700 0.62%
27
info CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED
55,312,251 0.62%
28
info RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
46,465,782 0.52%
29
info นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร
45,000,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com