หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPALL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CPALL | งบการเงิน CPALL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
2,728,702,300 30.38%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
638,861,526 7.11%
3
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
578,587,172 6.44%
4
info STATE STREET EUROPE LIMITED
356,235,304 3.97%
5
info UBS AG LONDON BRANCH
181,524,102 2.02%
6
info บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด
180,000,000 2%
7
info CHASE NOMINEES LIMITED
151,270,436 1.68%
8
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
148,536,824 1.65%
9
info บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
127,900,000 1.42%
10
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
102,826,630 1.14%
11
info บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
100,000,000 1.11%
12
info GIC PRIVATE LIMITED
97,789,475 1.09%
13
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
93,030,084 1.04%
14
info AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P
92,000,000 1.02%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
88,947,752 0.99%
16
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
88,687,644 0.99%
17
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
87,056,500 0.97%
18
info C.P. Foods International Limited
83,000,000 0.92%
19
info น.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์
78,100,000 0.87%
20
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
76,690,055 0.85%
21
info สำนักงานประกันสังคม
74,496,900 0.83%
22
info นายปริญญา เธียรวร
70,800,000 0.79%
23
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
61,264,869 0.68%
24
info UBS AG HONG KONG BRANCH
60,470,000 0.67%
25
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
58,201,300 0.65%
26
info นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
55,699,700 0.62%
27
info CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED
55,312,251 0.62%
28
info RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
46,465,782 0.52%
29
info นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร
45,000,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com