หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ COM7

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น COM7 | งบการเงิน COM7 | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุระ คณิตทวีกุล
352,655,200 29.39%
2
info นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
75,172,900 6.26%
3
info นายบัญชา พันธุมโกมล
62,300,000 5.19%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
58,981,081 4.92%
5
info น.ส.อารี ปรีชานุกูล
50,600,000 4.22%
6
info นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
28,408,800 2.37%
7
info นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย
24,600,000 2.05%
8
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
22,727,200 1.89%
9
info นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
17,840,000 1.49%
10
info น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี
17,550,000 1.46%
11
info นายแสงทอง ศรีประกอบพร
10,667,600 0.89%
12
info น.ส.ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
10,000,000 0.83%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
8,558,300 0.71%
14
info นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล
7,962,900 0.66%
15
info นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ
7,700,000 0.64%
16
info น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ
7,500,000 0.63%
17
info นายภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย
7,350,000 0.61%
18
info นายณภัทร ปัญจคุณาธร
7,200,000 0.6%
19
info กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
7,102,100 0.59%
20
info นางทัศนีย์ เอื้อตระกูล
6,977,300 0.58%
21
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
6,947,800 0.58%
22
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
6,264,100 0.52%
23
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
6,118,400 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com