หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ COM7

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น COM7 | งบการเงิน COM7 | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุระ คณิตทวีกุล
352,655,200 29.39%
2
info นายบัญชา พันธุมโกมล
83,373,112 6.95%
3
info นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
61,810,700 5.15%
4
info น.ส.อารี ปรีชานุกูล
50,600,000 4.22%
5
info นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย
30,750,000 2.56%
6
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
21,095,500 1.76%
7
info นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
17,840,000 1.49%
8
info น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี
17,420,000 1.45%
9
info นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล
14,167,000 1.18%
10
info น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ
13,700,000 1.14%
11
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส
11,957,500 1%
12
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
10,965,600 0.91%
13
info นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
10,734,200 0.89%
14
info น.ส.ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
10,000,000 0.83%
15
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
8,530,700 0.71%
16
info น.ส.วรางคณา ปิยะอักษรศักดิ์
8,470,100 0.71%
17
info นายภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย
8,400,000 0.7%
18
info กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
7,655,000 0.64%
19
info นายแสงทอง ศรีประกอบพร
7,111,000 0.59%
20
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,813,314 0.57%
21
info นางวัชณี สิงหวังชา
6,500,000 0.54%
22
info น.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต
6,500,000 0.54%
23
info นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ
6,300,000 0.53%
24
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
6,010,100 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com