หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ COM7

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น COM7 | งบการเงิน COM7 | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุระ คณิตทวีกุล
352,655,200 29.39%
2
info นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
75,172,900 6.26%
3
info นายบัญชา พันธุมโกมล
62,300,000 5.19%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
58,981,081 4.92%
5
info น.ส.อารี ปรีชานุกูล
50,600,000 4.22%
6
info นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
28,408,800 2.37%
7
info นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย
24,600,000 2.05%
8
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
22,727,200 1.89%
9
info นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
17,840,000 1.49%
10
info น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี
17,550,000 1.46%
11
info นายแสงทอง ศรีประกอบพร
10,667,600 0.89%
12
info น.ส.ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
10,000,000 0.83%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
8,558,300 0.71%
14
info นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล
7,962,900 0.66%
15
info นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ
7,700,000 0.64%
16
info น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ
7,500,000 0.63%
17
info นายภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย
7,350,000 0.61%
18
info นายณภัทร ปัญจคุณาธร
7,200,000 0.6%
19
info กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
7,102,100 0.59%
20
info นางทัศนีย์ เอื้อตระกูล
6,977,300 0.58%
21
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
6,947,800 0.58%
22
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
6,264,100 0.52%
23
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
6,118,400 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com