หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ COLOR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น COLOR | งบการเงิน COLOR | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด
123,230,167 20.96%
2
info บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
47,659,633 8.11%
3
info นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
33,271,600 5.66%
4
info น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
30,840,982 5.25%
5
info นายชัยวัฒน์ อนันควานิช
21,691,100 3.69%
6
info นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม
19,800,000 3.37%
7
info นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
19,500,000 3.32%
8
info นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข
18,000,000 3.06%
9
info นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์
15,100,000 2.57%
10
info นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์
13,600,000 2.31%
11
info นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
12,864,000 2.19%
12
info นายประกิต อัศวกาญจน์
10,966,935 1.87%
13
info นายสาทิส ตัตวธร
10,962,400 1.86%
14
info นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์
10,200,000 1.74%
15
info นายนิพนธ์ มโนมยางกูร
9,000,000 1.53%
16
info นายวัชรชัย มงคลรัตน์
9,000,000 1.53%
17
info น.ส.ศรัญธินี มงคลรัตน์
9,000,000 1.53%
18
info นายปยุต ธนวรรักษ์
7,482,000 1.27%
19
info นางวรุณวรรณ อินทรทัต
6,857,000 1.17%
20
info นายรชต ไล้บางยาง
6,693,000 1.14%
21
info น.ส.เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์
6,571,991 1.12%
22
info นายเอกวุฒิ ชื่นชม
6,040,000 1.03%
23
info น.ส.วรินทร์เพ็ญ ทองวานิช
5,759,700 0.98%
24
info นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์
5,281,328 0.9%
25
info นายชุมพล ศรีลาเลิศ
4,500,000 0.77%
26
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,916,480 0.67%
27
info นางผ่องพรรณ บัวจรูญ
3,582,100 0.61%
28
info นายธเนศพล มงคลรัตน์
3,469,679 0.59%
29
info นางทัศนีย์ วงศ์วรการ
3,000,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com