หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CK

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CK | งบการเงิน CK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด
302,600,865 17.86%
2
info บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด
173,096,530 10.22%
3
info บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด
86,048,212 5.08%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
65,082,187 3.84%
5
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
38,950,000 2.3%
6
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
21,685,000 1.28%
7
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
19,666,665 1.16%
8
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
17,168,800 1.01%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
16,322,770 0.96%
10
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
16,149,625 0.95%
11
info บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15,545,200 0.92%
12
info นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์
15,383,225 0.91%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
13,736,300 0.81%
14
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
13,690,500 0.81%
15
info นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
13,631,497 0.8%
16
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
11,984,022 0.71%
17
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
10,670,000 0.63%
18
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
10,521,075 0.62%
19
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
9,406,787 0.56%
20
info หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์
8,703,946 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com