หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CENTEL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CENTEL | งบการเงิน CENTEL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด
67,523,190 5%
2
info นายนิติ โอสถานุเคราะห์
36,129,511 2.68%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
33,719,131 2.5%
4
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
33,310,100 2.47%
5
info นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
31,995,176 2.37%
6
info นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
29,318,053 2.17%
7
info นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
29,263,374 2.17%
8
info นายทศ จิราธิวัฒน์
28,976,874 2.15%
9
info Deutsche Bank AG Singapore PWM
22,963,360 1.7%
10
info นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
21,734,973 1.61%
11
info นายพิชัย จิราธิวัฒน์
21,596,787 1.6%
12
info นางรัตนา นรพัลลภ
19,884,558 1.47%
13
info นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
18,771,924 1.39%
14
info นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์
18,622,299 1.38%
15
info นางณัฐธีรา บุญศรี
18,013,660 1.33%
16
info นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
17,966,314 1.33%
17
info นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์
17,594,254 1.3%
18
info นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
17,594,254 1.3%
19
info นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
16,991,000 1.26%
20
info นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์
16,725,000 1.24%
21
info นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
16,725,000 1.24%
22
info นางสมกมล เวชชาชีวะ
16,725,000 1.24%
23
info นายธีระเดช จิราธิวัฒน์
16,725,000 1.24%
24
info นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
16,205,095 1.2%
25
info นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
16,016,654 1.19%
26
info นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์
15,813,497 1.17%
27
info นางอรณี จิราธิวัฒน์
15,546,400 1.15%
28
info DBS BANK LTD
15,000,000 1.11%
29
info นางสิริเกศ จิรกิติ
13,797,260 1.02%
30
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
13,371,000 0.99%
31
info นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
12,409,254 0.92%
32
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
12,185,600 0.9%
33
info นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์
12,057,774 0.89%
34
info น.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล
12,007,774 0.89%
35
info นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์
11,978,680 0.89%
36
info น.ส.อัจฉรา จิราธิวัฒน์
11,930,273 0.88%
37
info MRS.ARUNEE CHAN
11,788,674 0.87%
38
info น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์
11,729,185 0.87%
39
info น.ส.จริยา จิราธิวัฒน์
11,729,185 0.87%
40
info CHASE NOMINEES LIMITED
11,391,200 0.84%
41
info น.ส.ณพิม จิราธิวัฒน์
11,260,276 0.83%
42
info นายณพัทธ์ จิราธิวัฒน์
11,260,275 0.83%
43
info นายณพนธ์ จิราธิวัฒน์
11,260,275 0.83%
44
info CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH
11,167,800 0.83%
45
info นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์
10,851,352 0.8%
46
info น.ส.รวิศรา จิราธิวัฒน์
10,110,000 0.75%
47
info น.ส.ศันสนา จิราธิวัฒน์
10,035,000 0.74%
48
info นายดวิษ จิราธิวัฒน์
10,035,000 0.74%
49
info นายนรัษฐา จิราธิวัฒน์
10,035,000 0.74%
50
info นายพัฒน์ ศกุนตนาค
9,741,881 0.72%
51
info นายพงศ์ ศกุนตนาค
9,741,881 0.72%
52
info น.ส.ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์
9,122,099 0.68%
53
info BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC
8,908,725 0.66%
54
info นายมนู เผ่าวิบูล
8,399,800 0.62%
55
info นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
8,278,260 0.61%
56
info น.ส.อรุณี จิราธิวัฒน์
8,278,260 0.61%
57
info นายธรรม์ จิราธิวัฒน์
8,008,200 0.59%
58
info น.ส.จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์
8,008,200 0.59%
59
info นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
6,796,654 0.5%
60
info นางยุวดี จิราธิวัฒน์
6,760,670 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com