หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CBG

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CBG | งบการเงิน CBG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 0000
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด
250,064,500 25.01%
2
info น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
210,000,000 21%
3
info นายยืนยง โอภากุล
70,480,000 7.05%
4
info นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
48,154,100 4.82%
5
info นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
45,948,700 4.59%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
32,148,521 3.21%
7
info นางลินจง โอภากุล
26,145,800 2.61%
8
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
25,161,400 2.52%
9
info Northend Investment Limited
20,000,000 2%
10
info นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
18,152,700 1.82%
11
info น.ส.ณิชา โอภากุล
15,523,400 1.55%
12
info น.ส.นัชชา โอภากุล
15,000,000 1.5%
13
info นายวรมัน โอภากุล
15,000,000 1.5%
14
info น.ส.กิตติมา วงษ์สวัสดิ์
10,917,200 1.09%
15
info นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
10,550,000 1.06%
16
info นายพะเนียง พงษธา
10,000,000 1%
17
info น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ
9,472,400 0.95%
18
info น.ส.ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์
9,208,200 0.92%
19
info CHASE NOMINEES LIMITED
7,155,000 0.72%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com