หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CBG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CBG | งบการเงิน CBG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 0000
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด
250,064,500 25.01%
2
info น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
210,000,000 21%
3
info นายยืนยง โอภากุล
70,480,000 7.05%
4
info นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
48,154,100 4.82%
5
info นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
35,500,500 3.55%
6
info นางลินจง โอภากุล
26,145,800 2.61%
7
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
25,161,400 2.52%
8
info NORTHEND INVESTMENT LIMITED
20,000,000 2%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
18,719,085 1.87%
10
info นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
18,152,700 1.82%
11
info น.ส.ณิชา โอภากุล
15,523,400 1.55%
12
info นายวรมัน โอภากุล
15,000,000 1.5%
13
info น.ส.นัชชา โอภากุล
15,000,000 1.5%
14
info นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
13,188,000 1.32%
15
info นายพะเนียง พงษธา
10,000,000 1%
16
info น.ส.กิตติมา วงษ์สวัสดิ์
9,650,800 0.97%
17
info น.ส.ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์
8,918,300 0.89%
18
info น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ
8,472,400 0.85%
19
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
5,751,900 0.58%
20
info นายสมภพ ติงธนาธิกุล
5,100,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com