หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BTSGIF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BTSGIF | งบการเงิน BTSGIF | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1,929,000,000 33.33%
2
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
397,813,100 6.87%
3
info สำนักงานประกันสังคม
229,670,800 3.97%
4
info ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
225,000,000 3.89%
5
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
200,000,000 3.46%
6
info ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
168,808,600 2.92%
7
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
160,837,000 2.78%
8
info AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P
105,400,000 1.82%
9
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
95,375,200 1.65%
10
info นายคีรี กาญจนพาสน์
91,703,580 1.58%
11
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
86,693,500 1.5%
12
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
82,075,000 1.42%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com