หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BTS ปี 2015

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BTS | งบการเงิน BTS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น BTS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายคีรี กาญจนพาสน์
3,881,164,652 32.56%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
771,952,342 6.48%
3
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
545,466,733 4.58%
4
info บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด
360,000,000 3.02%
5
info UBS AG HONG KONG BRANCH
351,994,700 2.95%
6
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
260,160,000 2.18%
7
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
182,255,374 1.53%
8
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
110,728,700 0.93%
9
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
99,189,788 0.83%
10
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
95,839,900 0.8%
11
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
77,077,100 0.65%
12
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
65,638,400 0.55%
13
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
63,959,984 0.54%
14
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
61,535,200 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-01-27
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com