หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BTS ปี 2014

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BTS | งบการเงิน BTS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น BTS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายคีรี กาญจนพาสน์
3,964,164,652 33.27%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
783,181,769 6.57%
3
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
545,466,733 4.58%
4
info บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด
360,000,000 3.02%
5
info UBS AG HONG KONG BRANCH
350,043,000 2.94%
6
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
260,160,000 2.18%
7
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
203,681,119 1.71%
8
info NORTRUST NOMINEES LTD.
153,785,800 1.29%
9
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
81,093,733 0.68%
10
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
80,080,200 0.67%
11
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
77,571,500 0.65%
12
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
70,554,446 0.59%
13
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
67,065,700 0.56%
14
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
62,131,600 0.52%
15
info HSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A
61,209,100 0.51%
16
info CHASE NOMINEES LIMITED 46
60,129,810 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-01-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com