หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BTS ปี 2013

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BTS | งบการเงิน BTS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น BTS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายคีรี กาญจนพาสน์
3,910,833,152 33.04%
2
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
545,466,733 4.61%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
475,625,411 4.02%
4
info บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด
360,000,000 3.04%
5
info UBS AG HONG KONG BRANCH
350,043,000 2.96%
6
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
260,000,000 2.2%
7
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
217,103,919 1.83%
8
info นายวันชัย พันธุ์วิเชียร
164,460,500 1.39%
9
info NORTRUST NOMINEES LTD.
156,678,600 1.32%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
103,143,408 0.87%
11
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
91,015,663 0.77%
12
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
81,385,900 0.69%
13
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกา
64,484,600 0.54%
14
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
60,947,276 0.51%
15
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
59,715,900 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com