หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BR | งบการเงิน BR | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด
229,625,086 25.14%
2
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
59,236,902 6.48%
3
info BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.
52,756,700 5.78%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
42,469,916 4.65%
5
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
30,651,700 3.36%
6
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
22,768,500 2.49%
7
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
19,963,800 2.19%
8
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
12,867,400 1.41%
9
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
12,500,000 1.37%
10
info นายสัจจา กาญจนวริทธิ์
12,200,000 1.34%
11
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10,000,000 1.09%
12
info นายโชติ โภควนิช
9,272,776 1.02%
13
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
9,024,100 0.99%
14
info น.ส.ชนาทิพย์ โภควนิช
8,950,000 0.98%
15
info นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์
8,467,000 0.93%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
8,352,800 0.91%
17
info นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
8,023,576 0.88%
18
info นายสาโรจน์ วสุวานิช
6,877,436 0.75%
19
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4
6,741,700 0.74%
20
info Fly Eagle Holdings Limited
6,551,601 0.72%
21
info นายสุริยา สุริยาภิวัฒน์
6,200,000 0.68%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
6,075,400 0.67%
23
info EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
5,989,200 0.66%
24
info น.ส.นิภา ขจรเกียรติพาณิช
5,600,000 0.61%
25
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
5,348,300 0.59%
26
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
5,325,200 0.58%
27
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
5,290,200 0.58%
28
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล
4,866,400 0.53%
29
info กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
4,865,200 0.53%
30
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
4,839,600 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com