หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BMCL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BMCL | งบการเงิน BMCL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
4,294,967,295 25.19%
2
info การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2,987,500,000 14.57%
3
info บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2,050,134,895 10%
4
info ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1,697,453,863 8.28%
5
info นายวิชัย วชิรพงศ์
904,940,100 4.41%
6
info บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด
345,434,400 1.69%
7
info นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
300,000,000 1.46%
8
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
271,632,800 1.33%
9
info นางวลัยพร สมภักดี
247,493,200 1.21%
10
info บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
240,000,000 1.17%
11
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
238,203,742 1.16%
12
info น.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข
220,900,000 1.08%
13
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
200,000,000 0.98%
14
info บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
178,764,458 0.87%
15
info นายธีระ กิติจารุรัตน์
110,000,000 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-06
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com