หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BLAND

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BLAND | งบการเงิน BLAND | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายอนันต์ กาญจนพาสน์
4,294,967,295 21.45%
2
info บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
2,066,246,471 10%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
914,497,966 4.43%
4
info MR.Jean-Marie Verbrugghe
547,080,000 2.65%
5
info นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
501,801,400 2.43%
6
info นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล
422,245,680 2.04%
7
info นายสาคร กาญจนพาสน์
269,851,065 1.31%
8
info น.ส.สรนา เยาวพงศ์ศิริ
265,742,582 1.29%
9
info นายจิรวุฒิ คุวานันท์
257,821,100 1.25%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
226,649,400 1.1%
11
info นายชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์
223,579,802 1.08%
12
info BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED
212,096,990 1.03%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
179,521,400 0.87%
14
info นายจุลเมตต์ หาญชัยกุล
154,500,000 0.75%
15
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
128,734,196 0.62%
16
info นายสมภพ ติงธนาธิกุล
128,000,000 0.62%
17
info นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
111,589,147 0.54%
18
info นายสมชาย กีรติยาพงษ์
110,000,000 0.53%
19
info นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
107,000,101 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-07-04
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com