หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BLAND

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BLAND | งบการเงิน BLAND | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายอนันต์ กาญจนพาสน์
4,294,967,295 21.45%
2
info บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
2,066,246,471 10%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
914,497,966 4.43%
4
info MR.Jean-Marie Verbrugghe
547,080,000 2.65%
5
info นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
501,801,400 2.43%
6
info นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล
422,245,680 2.04%
7
info นายสาคร กาญจนพาสน์
269,851,065 1.31%
8
info น.ส.สรนา เยาวพงศ์ศิริ
265,742,582 1.29%
9
info นายจิรวุฒิ คุวานันท์
257,821,100 1.25%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
226,649,400 1.1%
11
info นายชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์
223,579,802 1.08%
12
info BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED
212,096,990 1.03%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
179,521,400 0.87%
14
info นายจุลเมตต์ หาญชัยกุล
154,500,000 0.75%
15
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
128,734,196 0.62%
16
info นายสมภพ ติงธนาธิกุล
128,000,000 0.62%
17
info นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
111,589,147 0.54%
18
info นายสมชาย กีรติยาพงษ์
110,000,000 0.53%
19
info นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
107,000,101 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-07-04
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com