หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BKD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BKD | งบการเงิน BKD | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 0000
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
253,660,360 25.72%
2
info น.ส.ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล
230,506,520 23.37%
3
info นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
49,030,000 4.97%
4
info น.ส.ปราณี เจริญชีวินทร์
39,709,100 4.03%
5
info น.ส.กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
36,500,000 3.7%
6
info นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
27,005,110 2.74%
7
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
18,000,000 1.83%
8
info นายวิษณุ กลิ่นสุคนธ์
16,580,000 1.68%
9
info นายนิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด
15,530,000 1.57%
10
info น.ส.ธนัชพร รุ่งธนกุล
15,097,517 1.53%
11
info นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด
14,726,000 1.49%
12
info นางภัคจิรา วิทยา
13,422,720 1.36%
13
info นางธนนันท์ ซาโต
8,598,880 0.87%
14
info นายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ
8,332,520 0.84%
15
info นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์
7,184,913 0.73%
16
info น.ส.นิสิตา สิงห์สา
6,560,950 0.67%
17
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6,281,800 0.64%
18
info นายวาที รัตนวิสาลนนท์
6,280,600 0.64%
19
info นางวัชราวัลย์ กาญจน์สิริ
6,064,619 0.61%
20
info นายพลวัฒน์ เอื้อสุดกิจ
6,062,510 0.61%
21
info นายวรพล อึ่งตระกูล
5,255,830 0.53%
22
info นางนารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
5,000,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com