หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BJC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BJC | งบการเงิน BJC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,624,230,550 65.65%
2
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
222,000,000 5.55%
3
info DBS BANK LTD
135,310,100 3.38%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
133,647,984 3.34%
5
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
82,603,450 2.07%
6
info บริษัท ฐานถาวร (2012) จำกัด
60,000,000 1.5%
7
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
46,318,300 1.16%
8
info บริษัท ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด
35,000,000 0.88%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
27,247,150 0.68%
10
info บริษัท ปณชัย พาณิชยการ จำกัด
25,000,000 0.63%
11
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
23,262,742 0.58%
12
info STATE STREET EUROPE LIMITED
22,884,730 0.57%
13
info บริษัท ทีซีซีซีแอล ภูเก็ต จำกัด
20,000,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com