หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BIG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BIG | งบการเงิน BIG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
1,115,614,000 31.61%
2
info นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์
376,002,000 10.66%
3
info นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
374,172,000 10.6%
4
info นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
321,552,000 9.11%
5
info น.ส.ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์
87,591,600 2.48%
6
info น.ส.ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
87,382,800 2.48%
7
info น.ส.ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์
76,871,600 2.18%
8
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
74,205,745 2.1%
9
info นายปกรณ์ ธีรธำรง
57,764,468 1.64%
10
info น.ส.กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์
46,719,600 1.32%
11
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
38,890,700 1.1%
12
info กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
32,073,300 0.91%
13
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
21,433,500 0.61%
14
info นายศุภโรจ โรจน์วีระ
20,600,000 0.58%
15
info นายกิตติ ฐาปนสกุลวงศ์
20,000,000 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com