หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BH | งบการเงิน BH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
174,850,200 24%
2
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
106,760,417 14.65%
3
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
60,829,265 8.35%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
48,224,842 6.62%
5
info บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
36,632,014 5.03%
6
info บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
26,138,875 3.59%
7
info สำนักงานประกันสังคม
21,786,300 2.99%
8
info GIC PRIVATE LIMITED
14,049,900 1.93%
9
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
12,388,935 1.7%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
12,130,936 1.66%
11
info นายชัย โสภณพนิช
10,682,485 1.47%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
5,255,304 0.72%
13
info นายชาลี โสภณพนิช
5,227,500 0.72%
14
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4,191,100 0.58%
15
info นายชาตรี โสภณพนิช
3,666,035 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-16
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com