หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BH | งบการเงิน BH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
149,660,706 20.54%
2
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
106,760,417 14.65%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
63,655,461 8.73%
4
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
61,509,565 8.44%
5
info บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
36,632,014 5.03%
6
info บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
26,138,875 3.59%
7
info สำนักงานประกันสังคม
21,965,400 3.01%
8
info GIC PRIVATE LIMITED
11,579,900 1.59%
9
info STATE STREET EUROPE LIMITED
10,918,880 1.5%
10
info นายชัย โสภณพนิช
10,682,485 1.47%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
7,886,307 1.08%
12
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
5,344,700 0.73%
13
info นายชาลี โสภณพนิช
5,227,500 0.72%
14
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
4,865,141 0.67%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
4,764,854 0.65%
16
info นายชาตรี โสภณพนิช
3,695,635 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com