หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BEM

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BEM | งบการเงิน BEM | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
4,294,967,295 29.98%
2
info การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1,256,259,584 8.22%
3
info ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1,047,025,175 6.85%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
947,780,214 6.2%
5
info นายวิชัย วชิรพงศ์
351,597,057 2.3%
6
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
323,453,209 2.12%
7
info STATE STREET EUROPE LIMITED
296,785,421 1.94%
8
info สำนักงานประกันสังคม
289,689,500 1.9%
9
info นายมิน เธียรวร
200,000,000 1.31%
10
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
173,043,600 1.13%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
147,016,476 0.96%
12
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
142,851,800 0.93%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
136,753,604 0.89%
14
info บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
136,659,952 0.89%
15
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
127,936,554 0.84%
16
info GIC PRIVATE LIMITED
89,888,861 0.59%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com