หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BEM

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BEM | งบการเงิน BEM | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
4,294,967,295 29.98%
2
info การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1,256,259,584 8.22%
3
info ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1,047,025,175 6.85%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
947,780,214 6.2%
5
info นายวิชัย วชิรพงศ์
351,597,057 2.3%
6
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
323,453,209 2.12%
7
info STATE STREET EUROPE LIMITED
296,785,421 1.94%
8
info สำนักงานประกันสังคม
289,689,500 1.9%
9
info นายมิน เธียรวร
200,000,000 1.31%
10
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
173,043,600 1.13%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
147,016,476 0.96%
12
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
142,851,800 0.93%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
136,753,604 0.89%
14
info บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
136,659,952 0.89%
15
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
127,936,554 0.84%
16
info GIC PRIVATE LIMITED
89,888,861 0.59%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com