หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BCP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BCP | งบการเงิน BCP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info สำนักงานประกันสังคม
185,709,297 13.49%
2
info กระทรวงการคลัง
137,442,767 9.98%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
135,335,387 9.83%
4
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
100,936,800 7.33%
5
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
100,936,800 7.33%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
33,499,672 2.43%
7
info AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P
30,000,069 2.18%
8
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
25,286,700 1.84%
9
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23,056,200 1.67%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
18,156,698 1.32%
11
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
17,363,700 1.26%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
15,932,500 1.16%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
11,998,400 0.87%
14
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
9,398,800 0.68%
15
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
8,000,000 0.58%
16
info น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร
8,000,000 0.58%
17
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
7,982,700 0.58%
18
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
7,830,000 0.57%
19
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
7,000,200 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com