หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BCP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BCP | งบการเงิน BCP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info สำนักงานประกันสังคม
185,709,297 13.49%
2
info กระทรวงการคลัง
137,442,767 9.98%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
135,335,387 9.83%
4
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
100,936,800 7.33%
5
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
100,936,800 7.33%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
33,499,672 2.43%
7
info AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P
30,000,069 2.18%
8
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
25,286,700 1.84%
9
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23,056,200 1.67%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
18,156,698 1.32%
11
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
17,363,700 1.26%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
15,932,500 1.16%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
11,998,400 0.87%
14
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
9,398,800 0.68%
15
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
8,000,000 0.58%
16
info น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร
8,000,000 0.58%
17
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
7,982,700 0.58%
18
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
7,830,000 0.57%
19
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
7,000,200 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com