หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BCP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BCP | งบการเงิน BCP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info สำนักงานประกันสังคม
197,134,697 14.32%
2
info กระทรวงการคลัง
137,442,767 9.98%
3
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
107,433,200 7.8%
4
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
107,433,200 7.8%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
102,945,553 7.48%
6
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
41,339,400 3%
7
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
35,311,538 2.56%
8
info AIA TH-EQ4-P
30,000,069 2.18%
9
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
24,203,598 1.76%
10
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
21,456,800 1.56%
11
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
19,752,300 1.43%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
16,150,900 1.17%
13
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
15,650,100 1.14%
14
info CHASE NOMINEES LIMITED
15,355,433 1.12%
15
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
12,256,500 0.89%
16
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
9,812,300 0.71%
17
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
9,410,900 0.68%
18
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
8,811,700 0.64%
19
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
8,041,400 0.58%
20
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
7,830,000 0.57%
21
info นายณัฐ โอษธีศ
7,067,100 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-06
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com