หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BCH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BCH | งบการเงิน BCH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2013 0000
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายเฉลิม หาญพาณิชย์
813,750,000 32.63%
2
info พ.ญ.สมพร หาญพาณิชย์
183,750,000 7.37%
3
info สำนักงานประกันสังคม
139,017,100 5.57%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
122,296,884 4.9%
5
info น.ส.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
83,000,000 3.33%
6
info นายกันตพร หาญพาณิชย์
83,000,000 3.33%
7
info น.ส.พรสุดา หาญพาณิชย์
83,000,000 3.33%
8
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
68,660,000 2.75%
9
info นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
25,506,600 1.02%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
21,821,200 0.88%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
21,581,100 0.87%
12
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
18,397,175 0.74%
13
info STATE STREET EUROPE LIMITED
17,884,699 0.72%
14
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
16,863,500 0.68%
15
info CHASE NOMINEES LIMITED
16,044,425 0.64%
16
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
15,987,400 0.64%
17
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
15,886,300 0.64%
18
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15,681,000 0.63%
19
info AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P
15,419,400 0.62%
20
info AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P
15,000,000 0.6%
21
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
14,050,600 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com