หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BCH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BCH | งบการเงิน BCH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2013 0000
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายเฉลิม หาญพาณิชย์
813,750,000 32.63%
2
info พ.ญ.สมพร หาญพาณิชย์
183,750,000 7.37%
3
info สำนักงานประกันสังคม
139,017,100 5.57%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
122,296,884 4.9%
5
info น.ส.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
83,000,000 3.33%
6
info นายกันตพร หาญพาณิชย์
83,000,000 3.33%
7
info น.ส.พรสุดา หาญพาณิชย์
83,000,000 3.33%
8
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
68,660,000 2.75%
9
info นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
25,506,600 1.02%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
21,821,200 0.88%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
21,581,100 0.87%
12
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
18,397,175 0.74%
13
info STATE STREET EUROPE LIMITED
17,884,699 0.72%
14
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
16,863,500 0.68%
15
info CHASE NOMINEES LIMITED
16,044,425 0.64%
16
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
15,987,400 0.64%
17
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
15,886,300 0.64%
18
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15,681,000 0.63%
19
info AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P
15,419,400 0.62%
20
info AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P
15,000,000 0.6%
21
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
14,050,600 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com