หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BBL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BBL | งบการเงิน BBL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
644,897,616 33.78%
2
info CHASE NOMINEES LIMITED
67,106,347 3.52%
3
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
54,006,532 2.83%
4
info สำนักงานประกันสังคม
47,881,700 2.51%
5
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
44,611,548 2.34%
6
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34,097,030 1.79%
7
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
33,746,570 1.77%
8
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
28,186,253 1.48%
9
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
26,601,148 1.39%
10
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
25,765,729 1.35%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-25
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com