หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BBL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BBL | งบการเงิน BBL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
620,484,620 32.51%
2
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
79,880,991 4.18%
3
info สำนักงานประกันสังคม
55,276,100 2.9%
4
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
42,037,167 2.2%
5
info STATE STREET EUROPE LIMITED
39,863,255 2.09%
6
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
34,979,970 1.83%
7
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34,097,030 1.79%
8
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
31,678,600 1.66%
9
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
28,283,829 1.48%
10
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
27,415,391 1.44%
11
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
25,690,400 1.35%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com