หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BAFS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BAFS | งบการเงิน BAFS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
143,983,125 22.59%
2
info บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
45,000,000 7.06%
3
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
45,000,000 7.06%
4
info บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
45,000,000 7.06%
5
info บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
31,500,000 4.94%
6
info บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
16,000,000 2.51%
7
info บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด
12,750,000 2%
8
info บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
12,750,000 2%
9
info บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด
12,750,000 2%
10
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9,281,675 1.46%
11
info GOLDMAN SACHS AND CO LLC
8,823,793 1.38%
12
info นางอัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์
8,106,875 1.27%
13
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
8,074,400 1.27%
14
info STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
7,728,313 1.21%
15
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
7,542,500 1.18%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,461,775 1.17%
17
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7,412,250 1.16%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
7,220,125 1.13%
19
info กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta
7,179,400 1.13%
20
info นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
6,700,000 1.05%
21
info SAN-AI OIL COMPANY LIMITED
5,625,000 0.88%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
5,532,050 0.87%
23
info นางประไพ เลิศพาณิชย์กุล
5,370,000 0.84%
24
info นายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ
5,000,000 0.78%
25
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
5,000,000 0.78%
26
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,333,599 0.68%
27
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
3,346,675 0.52%
28
info นายสุภัทร พลพิพัฒนพงศ์
3,290,750 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com