หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BAFS

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BAFS | งบการเงิน BAFS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
143,983,125 22.59%
2
info บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
45,000,000 7.06%
3
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
45,000,000 7.06%
4
info บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
45,000,000 7.06%
5
info บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
31,500,000 4.94%
6
info บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
16,000,000 2.51%
7
info บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด
12,750,000 2%
8
info บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
12,750,000 2%
9
info บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด
12,750,000 2%
10
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9,281,675 1.46%
11
info GOLDMAN SACHS AND CO LLC
8,823,793 1.38%
12
info นางอัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์
8,106,875 1.27%
13
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
8,074,400 1.27%
14
info STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
7,728,313 1.21%
15
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
7,542,500 1.18%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,461,775 1.17%
17
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7,412,250 1.16%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
7,220,125 1.13%
19
info กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta
7,179,400 1.13%
20
info นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
6,700,000 1.05%
21
info SAN-AI OIL COMPANY LIMITED
5,625,000 0.88%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
5,532,050 0.87%
23
info นางประไพ เลิศพาณิชย์กุล
5,370,000 0.84%
24
info นายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ
5,000,000 0.78%
25
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
5,000,000 0.78%
26
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,333,599 0.68%
27
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
3,346,675 0.52%
28
info นายสุภัทร พลพิพัฒนพงศ์
3,290,750 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com