หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AYUD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AYUD | งบการเงิน AYUD | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS
42,104,000 16.84%
2
info บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
28,802,500 11.52%
3
info TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED
25,238,750 10.1%
4
info บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
23,872,900 9.55%
5
info ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
21,250,800 8.5%
6
info นายกฤตย์ รัตนรักษ์
9,911,800 3.96%
7
info บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด
9,610,000 3.84%
8
info น.ส.สุดธิดา รัตนรักษ์
8,694,970 3.48%
9
info UBS AG LONDON BRANCH
7,380,500 2.95%
10
info บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด
7,045,250 2.82%
11
info บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3,938,400 1.58%
12
info นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
3,307,200 1.32%
13
info นางศศิธร รัตนรักษ์
3,125,000 1.25%
14
info บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด
2,656,600 1.06%
15
info นายยนต์ ทองไทย
1,705,650 0.68%
16
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1,640,100 0.66%
17
info พ.อ.ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ
1,568,200 0.63%
18
info นายบุณย์ สินธวณรงค์
1,555,000 0.62%
19
info นางศิริณี รังสิยาภรณ์รัตน์
1,281,100 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com