หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AUCT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AUCT | งบการเงิน AUCT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายภาคภูมิ ศิลา
136,615,000 24.84%
2
info น.ส.ธิดารัตน์ ศิลา
135,375,500 24.61%
3
info น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา
24,561,400 4.47%
4
info นายเทพทัย ศิลา
18,999,000 3.45%
5
info น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา
14,000,000 2.55%
6
info นางวราณี เสรีวิวัฒนา
6,700,000 1.22%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,642,900 1.21%
8
info น.ส.มาลี กิตติชูโชติ
5,300,000 0.96%
9
info นางวิภา ศิลา
5,000,000 0.91%
10
info นายสุวิทย์ ยอดจรัส
3,616,200 0.66%
11
info นายสมบูรณ์ กิจถาวรสวัสดิ์
3,600,000 0.65%
12
info นายสินธุ เวศย์วรุตม์
3,506,000 0.64%
13
info นายชัชชัย กีรติวรสกุล
3,000,000 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com