หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ASP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ASP | งบการเงิน ASP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
178,099,980 8.46%
2
info บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด
132,491,690 6.29%
3
info นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน
100,000,000 4.75%
4
info นายชาตรี โสภณพนิช
96,497,310 4.58%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
67,265,506 3.19%
6
info นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
54,758,490 2.6%
7
info นายยงยุทธ จรัญวาศน์
40,000,900 1.9%
8
info บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
39,965,800 1.9%
9
info นายกวิณ โอภาสวงการ
30,000,000 1.42%
10
info น.ส.วิริณ โอภาสวงการ
30,000,000 1.42%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
23,269,800 1.11%
12
info นายพิพัฒน์ เองวัฒนา
23,000,900 1.09%
13
info STATE STREET EUROPE LIMITED
19,172,096 0.91%
14
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
16,373,900 0.78%
15
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
15,766,074 0.75%
16
info นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ
15,100,000 0.72%
17
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
14,121,000 0.67%
18
info นางฐิติมา โอภาสวงการ
13,085,040 0.62%
19
info นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
13,050,000 0.62%
20
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
11,673,300 0.55%
21
info นายนาคินท์ วงศ์วสุ
11,320,000 0.54%
22
info นางอรุณี หวั่งหลี
11,000,000 0.52%
23
info นางวณา คงเดชาเลิศ
10,988,000 0.52%
24
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
10,650,300 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com