หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AS | งบการเงิน AS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายปราโมทย์ สุดจิตพร
197,397,907 48.16%
2
info น.ส.เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
41,397,656 10.1%
3
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
31,491,000 7.68%
4
info MR.TAN TGOW LIM
30,023,300 7.32%
5
info นายเลิศชาย กันภัย
14,177,800 3.46%
6
info MISSSEET JING HUAN, JENNIFER
6,000,000 1.46%
7
info ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED
5,478,500 1.34%
8
info นายบุญรัตน์ ปัญญาวิศิษฎ์กุล
3,258,100 0.79%
9
info นายนที รงครัตนะกุล
2,160,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com