หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ARROW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ARROW | งบการเงิน ARROW | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด
67,528,874 26.61%
2
info นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์
66,908,017 26.37%
3
info นางประครอง นามนันทสิทธิ์
17,928,606 7.07%
4
info นางกมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์
10,778,510 4.25%
5
info น.ส.สี แซ่เตีย
9,003,976 3.55%
6
info นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง
7,003,091 2.76%
7
info น.ส.จงกล งามเลิศชัย
4,987,800 1.97%
8
info นางอรวรรณ ภัทรานุพันธุ์
4,378,183 1.73%
9
info นายสกล งามเลิศชัย
2,680,000 1.06%
10
info นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์
2,465,000 0.97%
11
info นางวัลภา ญาณสมบูรณ์
2,450,000 0.97%
12
info นายจงกิจ งามเลิศชัย
2,274,900 0.9%
13
info นางระพีพรรณ ภัทรานุพันธุ์
1,968,371 0.78%
14
info นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
1,401,400 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com