หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AOT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AOT | งบการเงิน AOT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info กระทรวงการคลัง
4,294,967,295 70%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
611,351,816 4.28%
3
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
405,711,990 2.84%
4
info STATE STREET EUROPE LIMITED
283,376,044 1.98%
5
info สำนักงานประกันสังคม
161,239,300 1.13%
6
info CHASE NOMINEES LIMITED
128,428,723 0.9%
7
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
79,255,848 0.55%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
75,276,029 0.53%
9
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
73,428,727 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com