หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ANAN ปี 2017

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ANAN | งบการเงิน ANAN | ข้อมูลผู้ถือหุ้น ANAN
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายชานนท์ เรืองกฤตยา
1,670,998,400 50.13%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
100,177,149 3.01%
3
info น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา
86,500,000 2.6%
4
info น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา
77,250,000 2.32%
5
info นายพีรนาถ โชควัฒนา
50,853,900 1.53%
6
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
38,008,000 1.14%
7
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
31,719,187 0.95%
8
info นายภมร พลเทพ
30,000,000 0.9%
9
info น.ส.สุพัตรา ติรกานันท์
29,116,000 0.87%
10
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
27,142,200 0.81%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
26,514,800 0.8%
12
info บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
25,775,000 0.77%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com