หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ANAN ปี 2015

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ANAN | งบการเงิน ANAN | ข้อมูลผู้ถือหุ้น ANAN
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายชานนท์ เรืองกฤตยา
1,670,998,400 50.13%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
130,098,401 3.9%
3
info น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา
86,500,000 2.6%
4
info น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา
77,250,000 2.32%
5
info น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์
75,125,200 2.25%
6
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
48,549,600 1.46%
7
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
40,660,400 1.22%
8
info นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์
34,000,000 1.02%
9
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA
32,860,200 0.99%
10
info นายวิชัย วชิรพงศ์
30,726,100 0.92%
11
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
30,644,300 0.92%
12
info นายพีรนาถ โชควัฒนา
30,472,900 0.91%
13
info บริษัท โชติชลิต จำกัด
30,000,000 0.9%
14
info น.ส.สุพัตรา ติรกานันท์
28,104,500 0.84%
15
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
24,493,300 0.73%
16
info ทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม
24,415,800 0.73%
17
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
20,973,900 0.63%
18
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
16,859,800 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com