หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ANAN ปี 2014

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ANAN | งบการเงิน ANAN | ข้อมูลผู้ถือหุ้น ANAN
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายชานนท์ เรืองกฤตยา
1,670,998,400 50.13%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
164,873,500 4.95%
3
info นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา
97,093,700 2.91%
4
info น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา
86,500,000 2.6%
5
info น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา
77,250,000 2.32%
6
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
62,440,400 1.87%
7
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
59,063,100 1.77%
8
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
49,094,200 1.47%
9
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA
36,135,100 1.08%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
27,134,800 0.81%
11
info NORTRUST NOMINEES LTD.
25,210,300 0.76%
12
info นายปราโมทย์ พสวงศ์
20,165,800 0.61%
13
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND
19,745,400 0.59%
14
info นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์
17,300,000 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com