หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AMATA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AMATA | งบการเงิน AMATA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวิกรม กรมดิษฐ์
191,345,900 17.93%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
86,996,914 8.15%
3
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
41,156,757 3.86%
4
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS
37,838,500 3.55%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
35,286,400 3.31%
6
info นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์
34,852,770 3.27%
7
info นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล
31,200,000 2.92%
8
info บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
25,000,000 2.34%
9
info นายวิทิต พงศ์พิโรดม
21,500,100 2.02%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
20,168,600 1.89%
11
info นายชวลิต ยอดมณี
18,760,000 1.76%
12
info JPMORGAN THAILAND FUND
18,721,600 1.75%
13
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
17,756,200 1.66%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
16,813,300 1.58%
15
info นายศิริศักดิ์ สนโสภณ
15,390,200 1.44%
16
info นายอนุชา สิหนาทกถากุล
10,373,300 0.97%
17
info กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ
9,568,500 0.9%
18
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
8,156,400 0.76%
19
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
7,966,200 0.75%
20
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,688,400 0.72%
21
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
7,561,700 0.71%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4
7,430,500 0.7%
23
info นางวรี สิหนาทกถากุล
6,986,000 0.65%
24
info นายอาริชย์ บุญประเสริฐ
6,528,020 0.61%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com