หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AMATA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AMATA | งบการเงิน AMATA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวิกรม กรมดิษฐ์
191,345,900 17.93%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
72,540,295 6.8%
3
info UBS AG LONDON BRANCH
42,892,300 4.02%
4
info นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์
33,940,670 3.18%
5
info นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล
33,500,000 3.14%
6
info CHASE NOMINEES LIMITED
29,625,500 2.78%
7
info บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
25,000,000 2.34%
8
info นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
23,500,000 2.2%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
21,518,400 2.02%
10
info นายชวลิต ยอดมณี
18,200,000 1.71%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
17,751,200 1.66%
12
info นายศิริศักดิ์ สนโสภณ
12,879,700 1.21%
13
info นายอนุชา สิหนาทกถากุล
10,373,300 0.97%
14
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
10,066,500 0.94%
15
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
9,912,045 0.93%
16
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
9,323,900 0.87%
17
info กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
9,105,000 0.85%
18
info JPMORGAN THAILAND FUND
8,646,500 0.81%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com