หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AMATA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AMATA | งบการเงิน AMATA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวิกรม กรมดิษฐ์
191,345,900 17.93%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
107,261,995 10.05%
3
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
61,382,200 5.75%
4
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
46,823,596 4.39%
5
info นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์
42,250,870 3.96%
6
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS
32,739,900 3.07%
7
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
25,616,000 2.4%
8
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
25,338,600 2.37%
9
info บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
25,000,000 2.34%
10
info RBC INVESTOR SERVICES TRUST
21,189,000 1.99%
11
info พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี
21,089,280 1.98%
12
info นายศิริศักดิ์ สนโสภณ
20,566,000 1.93%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
12,423,800 1.16%
14
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS LUX RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 10 PCT NON TREATY ACCOUNT
11,666,500 1.09%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
11,520,200 1.08%
16
info AIA Company Limited-APEX
11,000,000 1.03%
17
info นายอนุชา สิหนาทกถากุล
10,373,300 0.97%
18
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
10,050,000 0.94%
19
info นายอาริชย์ บุญประเสริฐ
6,528,020 0.61%
20
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
6,133,901 0.57%
21
info นายมนตรี สิหนาทกถากุล
6,000,000 0.56%
22
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,462,200 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-04
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com