หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AMARIN

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AMARIN | งบการเงิน AMARIN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
600,000,000 60.1%
2
info นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
94,000,000 9.42%
3
info น.ส.ระริน อุทกะพันธุ์
44,387,052 4.45%
4
info นายระพี อุทกะพันธุ์
38,188,553 3.83%
5
info นางเมตตา อุทกะพันธุ์
36,671,791 3.67%
6
info นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
17,312,700 1.73%
7
info นายสมชัย สวัสดีผล
15,000,000 1.5%
8
info นางมยุรี วงแก้วเจริญ
8,600,000 0.86%
9
info นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
8,240,000 0.83%
10
info นายเฉลิมพล โสภณกิจการ
7,700,000 0.77%
11
info บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6,449,473 0.65%
12
info นายประพันธ์ สุธารักษนนท์
6,000,000 0.6%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com