หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AI | งบการเงิน AI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
596,228,892 21.29%
2
info นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
499,654,372 17.84%
3
info นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
192,816,064 6.89%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
111,662,920 3.99%
5
info นายชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์
60,000,000 2.14%
6
info นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์
58,800,000 2.1%
7
info นายศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์
50,973,080 1.82%
8
info นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
50,400,000 1.8%
9
info นางผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์
48,305,600 1.73%
10
info นางอุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์
43,609,524 1.56%
11
info นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์
35,200,532 1.26%
12
info นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
28,000,105 1%
13
info นายรณชิต เศวตโกมลนันท์
24,328,847 0.87%
14
info นายณพล กรินทรากุล
22,400,000 0.8%
15
info นายสุรชัย ขยันงาน
21,718,384 0.78%
16
info UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND
16,845,480 0.6%
17
info นายสิริชัย กรินทรากุล
16,800,000 0.6%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com