หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AEONTS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AEONTS | งบการเงิน AEONTS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.
87,800,000 35.12%
2
info บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
48,000,000 19.2%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
22,773,783 9.11%
4
info บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
22,000,000 8.8%
5
info นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
15,000,000 6%
6
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
6,954,400 2.78%
7
info CHASE NOMINEES LIMITED
5,240,400 2.1%
8
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
4,842,000 1.94%
9
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
4,623,400 1.85%
10
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
4,242,700 1.7%
11
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
4,046,300 1.62%
12
info NORBAX, INC.
2,813,600 1.13%
13
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
1,883,300 0.75%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com