หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ADVANC ปี 2014

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ADVANC | งบการเงิน ADVANC | ข้อมูลผู้ถือหุ้น ADVANC
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1,202,712,000 40.45%
2
info SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.
693,039,000 23.31%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
178,754,354 6.01%
4
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
80,882,300 2.72%
5
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
52,161,332 1.75%
6
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
46,544,526 1.57%
7
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
26,662,200 0.9%
8
info สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
26,170,900 0.88%
9
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
25,850,688 0.87%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED 15
25,713,311 0.86%
11
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
23,097,471 0.78%
12
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
22,873,500 0.77%
13
info GIC PRIVATE LIMITED - C
22,117,700 0.74%
14
info NORBAX INC.,13
16,486,140 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-02
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com