หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AAV

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AAV | งบการเงิน AAV | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
2,004,088,286 41.32%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
354,634,187 7.31%
3
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
223,883,300 4.62%
4
info นายธนรัชต์ พสวงศ์
180,860,800 3.73%
5
info นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
130,000,000 2.68%
6
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
102,418,200 2.11%
7
info นายชาลี ช่วงรังษี
71,512,000 1.47%
8
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
56,590,400 1.17%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
56,491,700 1.16%
10
info น.ส.พจนาลัย บุญขันธ์
52,000,000 1.07%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
44,132,000 0.91%
12
info นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
43,857,600 0.9%
13
info นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
39,700,000 0.82%
14
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
37,838,300 0.78%
15
info นายณฤทธิ์ เจียอาภา
36,766,000 0.76%
16
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
35,100,000 0.72%
17
info นายSANAE CHAIVIRIYATRAKUN
30,500,000 0.63%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
27,678,400 0.57%
19
info กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์
25,691,600 0.53%
20
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
25,372,600 0.52%
21
info นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์
25,214,000 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com