หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ A

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น A | งบการเงิน A | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
320,897,000 32.74%
2
info นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
121,901,096 12.44%
3
info นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์
105,522,500 10.77%
4
info น.ส.พัทธมล เลาหพูนรังษี
86,336,600 8.81%
5
info PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
60,000,000 6.12%
6
info นางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์
46,200,000 4.71%
7
info น.ส.กัลญา ศรีเสมอ
46,000,000 4.69%
8
info นายธวัช ตันติวรสิทธิ์
33,500,000 3.42%
9
info นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ
28,450,000 2.9%
10
info น.ส.ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์
22,540,000 2.3%
11
info นายอำนาจ จันทร์ทนุพงศ์
21,179,000 2.16%
12
info นายวีรศักดิ์ คุนผลิน
20,000,000 2.04%
13
info นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
19,400,000 1.98%
14
info นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์
14,750,000 1.51%
15
info นายธรรมนูญ บุตรดี
12,588,200 1.28%
16
info นายณรงค์ อรพินทร์
8,000,000 0.82%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-03
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com