ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ UBS AG HONG KONG BRANCH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TRUE 3 3,008,177,480 9.02 11,130,256,676
TSF 21 38,500,000 0.57 0
CPALL 24 60,470,000 0.67 4,263,135,000
CPF 3 527,257,689 6.12 16,608,617,204
BTS 6 350,543,000 2.94 4,241,570,300
มูลค่ารวม: 36,243,579,180 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MBK 21 14,000,000 0.82 0
CPF 8 145,644,990 1.69 4,587,817,185
BTS 6 350,543,000 2.94 4,241,570,300
CPF 10 121,432,159 1.57 3,825,113,009
WHA 15 101,400,000 0.71 322,452,000
CPF 11 120,618,000 1.56 3,799,467,000
CPALL 26 60,470,000 0.67 4,263,135,000
TRITN 8 167,739,700 2.09 31,870,543
MBK 22 14,000,000 0.82 0
TRUE 3 2,999,263,895 8.99 11,097,276,412
CPF 10 120,550,000 1.56 3,797,325,000
EARTH 19 26,011,314 0.74 9,624,186
CPALL 25 60,470,000 0.67 4,263,135,000
WHA 14 100,900,000 0.7 320,862,000
BTS 6 350,543,000 2.94 4,241,570,300
มูลค่ารวม: 44,801,217,934 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 19 5,560,000 0.51 20,683,200
TRITN 13 167,739,700 2.22 31,870,543
TT 13 167,739,700 2.22 0
EARTH 21 26,011,314 0.74 9,624,186
MBK 24 14,000,000 0.74 0
CPALL 13 82,870,000 0.92 5,842,335,000
CPF 8 170,716,000 2.2 5,377,554,000
TRUE 8 486,272,567 1.98 1,799,208,498
WHA 8 422,536,360 2.95 1,343,665,625
BTS 6 350,543,000 2.94 4,241,570,300
มูลค่ารวม: 18,666,511,352 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com