ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ STATE STREET EUROPE LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 6 23,889,122 2.24 0
BDMS 13 201,109,485 1.3 4,524,963,413
HANA 6 39,377,850 4.89 1,181,335,500
HFT 16 4,730,784 0.72 15,990,050
LH 8 155,173,073 1.3 1,132,763,433
AP 5 62,808,875 2 348,589,256
ASP 13 19,172,096 0.91 32,209,121
BCH 13 17,884,699 0.72 259,328,136
BCP 6 33,499,672 2.43 740,342,751
BEAUTY 4 247,452,146 8.24 433,041,256
BJC 12 22,884,730 0.57 972,601,025
GFPT 20 14,344,637 1.14 0
KAMART 21 7,511,200 0.85 21,331,808
QH 3 374,454,414 3.49 808,821,534
SAWAD 9 31,341,066 2.88 1,786,440,762
SC 18 21,773,875 0.52 43,983,228
SIRI 5 560,794,168 3.77 0
STEC 25 8,580,080 0.56 131,275,224
BEM 7 296,785,421 1.94 2,923,336,397
CPALL 4 356,235,304 3.97 25,114,588,932
CPF 12 95,563,025 1.11 3,010,235,288
ERW 18 26,599,652 1.06 88,310,845
HMPRO 7 194,837,311 1.48 2,883,592,203
TKN 7 32,685,743 2.37 305,611,697
TTW 8 60,616,354 1.52 830,444,050
M 15 4,758,400 0.52 271,228,800
TISCO 4 42,078,187 5.26 3,155,864,025
VNT 8 6,207,000 0.52 0
BA 16 10,580,383 0.5 60,837,202
DELTA 6 25,446,895 2.04 1,399,579,225
EGCO 6 7,239,538 1.38 1,998,112,488
KKP 2 44,779,552 5.29 1,903,130,960
MALEE 11 2,957,000 1.06 21,586,100
PSH 8 20,873,561 0.95 248,395,376
SGP 6 23,270,400 2.53 193,144,320
BANPU 6 101,443,041 1.97 634,019,006
BBL 5 39,863,255 2.09 0
BH 9 10,918,880 1.5 1,310,265,600
KBANK 2 284,698,020 11.9 27,331,009,920
SCB 5 176,257,665 5.19 13,043,067,210
CPN 4 104,761,748 2.33 5,159,516,089
DCC 21 80,182,820 1.23 151,545,530
GLOW 5 32,435,840 2.22 0
IVL 5 61,466,846 1.14 1,751,805,111
PTT 5 67,125,108 2.35 2,382,941,334
SPALI 6 58,570,750 3.15 866,847,100
WHA 2 1,563,032,885 10.91 4,970,444,574
WICE 16 6,189,843 0.95 18,321,935
MAJOR 9 22,341,294 2.5 382,036,127
PTTGC 3 158,199,733 3.51 6,802,588,519
ROBINS 10 10,650,431 0.96 0
TCAP 3 80,860,105 6.7 2,951,393,833
MINT 7 115,135,795 2.49 2,141,525,787
TMB 8 514,929,464 1.17 592,168,884
TOP 3 77,229,274 3.79 3,320,858,782
IRPC 3 450,471,286 2.2 1,216,272,472
LPN 5 38,405,740 2.6 218,912,718
RATCH 7 23,864,065 1.65 1,670,484,550
KTC 13 1,315,216 0.51 50,635,816
VGI 6 119,435,240 1.66 949,510,158
SCCC 10 2,678,868 0.9 337,537,368
INTUCH 11 19,618,521 0.61 1,054,495,504
ADVANC 6 56,837,023 1.91 10,941,126,928
DIF 4 111,014,638 1.91 1,765,132,744
THCOM 2 95,370,196 8.7 354,777,129
PTTEP 3 86,779,908 2.19 0
SCC 3 57,863,795 4.82 0
BTS 9 137,169,259 1.15 1,659,748,034
มูลค่ารวม: 150,870,003,164 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com