ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ STATE STREET EUROPE LIMITED

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 6 23,889,122 2.24 494,504,825
BDMS 13 201,109,485 1.3 4,746,183,846
HANA 6 39,377,850 4.89 1,260,091,200
HFT 16 4,730,784 0.72 14,003,121
LH 8 155,173,073 1.3 1,567,248,037
AP 5 62,808,875 2 423,959,906
ASP 13 19,172,096 0.91 60,200,381
BCH 13 17,884,699 0.72 271,847,425
BCP 6 33,499,672 2.43 1,080,364,422
BEAUTY 4 247,452,146 8.24 1,645,556,771
BJC 12 22,884,730 0.57 1,046,976,398
GFPT 20 14,344,637 1.14 190,783,672
KAMART 21 7,511,200 0.85 25,838,528
QH 3 374,454,414 3.49 1,033,494,183
SAWAD 9 31,341,066 2.88 1,394,677,437
SC 18 21,773,875 0.52 59,224,940
SIRI 5 560,794,168 3.77 695,384,768
STEC 25 8,580,080 0.56 175,891,640
BEM 7 296,785,421 1.94 2,967,854,210
CPALL 4 356,235,304 3.97 26,628,588,974
CPF 12 95,563,025 1.11 2,532,420,163
ERW 18 26,599,652 1.06 174,227,721
HMPRO 7 194,837,311 1.48 2,922,559,665
TKN 7 32,685,743 2.37 227,165,914
TTW 8 60,616,354 1.52 751,642,790
M 15 4,758,400 0.52 360,448,800
TISCO 4 42,078,187 5.26 3,355,735,413
VNT 8 6,207,000 0.52 136,554,000
BA 16 10,580,383 0.5 133,312,826
DELTA 6 25,446,895 2.04 1,762,197,479
EGCO 6 7,239,538 1.38 1,831,603,114
KKP 2 44,779,552 5.29 2,966,645,320
MALEE 11 2,957,000 1.06 23,951,700
PSH 8 20,873,561 0.95 348,588,469
SGP 6 23,270,400 2.53 232,704,000
BANPU 6 101,443,041 1.97 1,673,810,177
BBL 5 39,863,255 2.09 7,952,719,373
BH 9 10,918,880 1.5 1,976,317,280
KBANK 2 284,698,020 11.9 52,099,737,660
SCB 5 176,257,665 5.19 22,649,109,953
CPN 4 104,761,748 2.33 8,066,654,596
DCC 21 80,182,820 1.23 166,780,266
GLOW 5 32,435,840 2.22 2,943,552,480
IVL 5 61,466,846 1.14 2,935,041,897
PTT 5 67,125,108 2.35 3,238,786,461
SPALI 6 58,570,750 3.15 1,083,558,875
WHA 2 1,563,032,885 10.91 6,439,695,486
WICE 16 6,189,843 0.95 23,397,607
MAJOR 9 22,341,294 2.5 478,103,692
PTTGC 3 158,199,733 3.51 10,915,781,577
ROBINS 10 10,650,431 0.96 729,554,524
TCAP 3 80,860,105 6.7 4,245,155,513
MINT 7 115,135,795 2.49 4,202,456,518
TMB 8 514,929,464 1.17 1,122,546,232
TOP 3 77,229,274 3.79 5,367,434,543
IRPC 3 450,471,286 2.2 2,635,257,023
LPN 5 38,405,740 2.6 245,796,736
RATCH 7 23,864,065 1.65 1,252,863,413
KTC 13 1,315,216 0.51 36,497,244
VGI 6 119,435,240 1.66 901,736,062
SCCC 10 2,678,868 0.9 602,745,300
INTUCH 11 19,618,521 0.61 931,879,748
ADVANC 6 56,837,023 1.91 9,775,967,956
DIF 4 111,014,638 1.91 1,665,219,570
THCOM 2 95,370,196 8.7 629,443,294
PTTEP 3 86,779,908 2.19 10,847,488,500
SCC 3 57,863,795 4.82 25,575,797,390
BTS 9 137,169,259 1.15 1,309,966,423
มูลค่ารวม: 258,263,285,419 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com