ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ STATE STREET EUROPE LIMITED

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 6 23,889,122 2.24 539,894,157
BDMS 13 201,109,485 1.3 5,078,014,496
HANA 6 39,377,850 4.89 1,525,891,688
HFT 16 4,730,784 0.72 15,233,124
LH 8 155,173,073 1.3 1,768,973,032
AP 5 62,808,875 2 593,543,869
ASP 13 19,172,096 0.91 74,387,732
BCH 13 17,884,699 0.72 359,482,450
BCP 6 33,499,672 2.43 1,197,613,274
BEAUTY 4 247,452,146 8.24 2,919,935,323
BJC 12 22,884,730 0.57 1,361,641,435
GFPT 20 14,344,637 1.14 206,562,773
KAMART 21 7,511,200 0.85 33,650,176
QH 3 374,454,414 3.49 1,355,524,979
SAWAD 9 31,341,066 2.88 1,441,689,036
SC 18 21,773,875 0.52 81,869,770
SIRI 5 560,794,168 3.77 947,742,144
STEC 25 8,580,080 0.56 211,069,968
BEM 7 296,785,421 1.94 2,611,711,705
CPALL 4 356,235,304 3.97 25,114,588,932
CPF 12 95,563,025 1.11 2,460,747,894
ERW 18 26,599,652 1.06 214,127,199
HMPRO 7 194,837,311 1.48 3,000,494,589
TKN 7 32,685,743 2.37 536,046,185
TTW 8 60,616,354 1.52 763,766,060
M 15 4,758,400 0.52 348,552,800
TISCO 4 42,078,187 5.26 3,503,009,068
VNT 8 6,207,000 0.52 166,037,250
BA 16 10,580,383 0.5 135,428,902
DELTA 6 25,446,895 2.04 1,768,559,203
EGCO 6 7,239,538 1.38 1,715,770,506
KKP 2 44,779,552 5.29 3,392,051,064
MALEE 11 2,957,000 1.06 44,355,000
PSH 8 20,873,561 0.95 438,344,781
SGP 6 23,270,400 2.53 288,552,960
BANPU 6 101,443,041 1.97 1,978,139,300
BBL 5 39,863,255 2.09 8,291,557,040
BH 9 10,918,880 1.5 1,965,398,400
KBANK 2 284,698,020 11.9 60,925,376,280
SCB 5 176,257,665 5.19 26,350,520,918
CPN 4 104,761,748 2.33 8,852,367,706
DCC 21 80,182,820 1.23 214,889,958
GLOW 5 32,435,840 2.22 2,927,334,560
IVL 5 61,466,846 1.14 3,672,644,049
PTT 5 67,125,108 2.35 3,591,193,278
SPALI 6 58,570,750 3.15 1,464,268,750
WHA 2 1,563,032,885 10.91 6,689,780,748
WICE 16 6,189,843 0.95 30,949,215
MAJOR 9 22,341,294 2.5 554,064,091
PTTGC 3 158,199,733 3.51 12,853,728,306
ROBINS 10 10,650,431 0.96 745,530,170
TCAP 3 80,860,105 6.7 4,305,800,591
MINT 7 115,135,795 2.49 4,605,431,800
TMB 8 514,929,464 1.17 1,225,532,124
TOP 3 77,229,274 3.79 6,873,405,386
IRPC 3 450,471,286 2.2 3,130,775,438
LPN 5 38,405,740 2.6 430,144,288
RATCH 7 23,864,065 1.65 1,228,999,348
KTC 13 1,315,216 0.51 44,717,344
VGI 6 119,435,240 1.66 955,481,920
SCCC 10 2,678,868 0.9 675,074,736
INTUCH 11 19,618,521 0.61 1,103,541,806
ADVANC 6 56,837,023 1.91 11,424,241,623
DIF 4 111,014,638 1.91 1,665,219,570
THCOM 2 95,370,196 8.7 963,238,980
PTTEP 3 86,779,908 2.19 13,364,105,832
SCC 3 57,863,795 4.82 26,038,707,750
BTS 9 137,169,259 1.15 1,282,532,572
มูลค่ารวม: 286,639,557,398 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com