ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ STATE STREET EUROPE LIMITED

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 6 23,889,122 2.24 566,172,191
BDMS 13 201,109,485 1.3 4,987,515,228
HANA 6 39,377,850 4.89 1,309,313,513
HFT 16 4,730,784 0.72 14,286,968
LH 8 155,173,073 1.3 1,675,869,188
AP 5 62,808,875 2 511,892,331
ASP 13 19,172,096 0.91 69,019,546
BCH 13 17,884,699 0.72 329,078,462
BCP 6 33,499,672 2.43 1,105,489,176
BEAUTY 4 247,452,146 8.24 2,462,148,853
BJC 12 22,884,730 0.57 1,270,102,515
GFPT 20 14,344,637 1.14 207,997,237
KAMART 21 7,511,200 0.85 31,246,592
QH 3 374,454,414 3.49 1,168,297,772
SAWAD 9 31,341,066 2.88 1,496,535,902
SC 18 21,773,875 0.52 74,466,653
SIRI 5 560,794,168 3.77 852,407,135
STEC 25 8,580,080 0.56 211,069,968
BEM 7 296,785,421 1.94 2,582,033,163
CPALL 4 356,235,304 3.97 24,313,059,498
CPF 12 95,563,025 1.11 2,389,075,625
ERW 18 26,599,652 1.06 191,517,494
HMPRO 7 194,837,311 1.48 2,903,075,934
TKN 7 32,685,743 2.37 402,034,639
TTW 8 60,616,354 1.52 751,642,790
M 15 4,758,400 0.52 329,519,200
TISCO 4 42,078,187 5.26 3,334,696,320
VNT 8 6,207,000 0.52 152,071,500
BA 16 10,580,383 0.5 126,964,596
DELTA 6 25,446,895 2.04 1,755,835,755
EGCO 6 7,239,538 1.38 1,665,093,740
KKP 2 44,779,552 5.29 3,201,737,968
MALEE 11 2,957,000 1.06 36,075,400
PSH 8 20,873,561 0.95 421,645,932
SGP 6 23,270,400 2.53 239,685,120
BANPU 6 101,443,041 1.97 1,815,830,434
BBL 5 39,863,255 2.09 8,530,736,570
BH 9 10,918,880 1.5 2,047,290,000
KBANK 2 284,698,020 11.9 58,932,490,140
SCB 5 176,257,665 5.19 24,587,944,268
CPN 4 104,761,748 2.33 8,197,606,781
DCC 21 80,182,820 1.23 184,420,486
GLOW 5 32,435,840 2.22 2,805,700,160
IVL 5 61,466,846 1.14 3,396,043,242
PTT 5 67,125,108 2.35 3,339,474,123
SPALI 6 58,570,750 3.15 1,276,842,350
WHA 2 1,563,032,885 10.91 6,502,216,802
WICE 16 6,189,843 0.95 26,740,122
MAJOR 9 22,341,294 2.5 498,210,856
PTTGC 3 158,199,733 3.51 12,497,778,907
ROBINS 10 10,650,431 0.96 721,566,700
TCAP 3 80,860,105 6.7 4,245,155,513
MINT 7 115,135,795 2.49 4,231,240,466
TMB 8 514,929,464 1.17 1,194,636,356
TOP 3 77,229,274 3.79 6,255,571,194
IRPC 3 450,471,286 2.2 2,657,780,587
LPN 5 38,405,740 2.6 355,253,095
RATCH 7 23,864,065 1.65 1,187,237,234
KTC 13 1,315,216 0.51 46,032,560
VGI 6 119,435,240 1.66 937,566,634
SCCC 10 2,678,868 0.9 640,249,452
INTUCH 11 19,618,521 0.61 990,735,311
ADVANC 6 56,837,023 1.91 10,344,338,186
DIF 4 111,014,638 1.91 1,665,219,570
THCOM 2 95,370,196 8.7 801,109,646
PTTEP 3 86,779,908 2.19 11,975,627,304
SCC 3 57,863,795 4.82 24,997,159,440
BTS 9 137,169,259 1.15 1,282,532,572
มูลค่ารวม: 272,307,010,961 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com