ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ STATE STREET EUROPE LIMITED

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 6 23,889,122 2.24 0
BDMS 13 201,109,485 1.3 0
HANA 6 39,377,850 4.89 0
HFT 16 4,730,784 0.72 0
LH 8 155,173,073 1.3 0
AP 5 62,808,875 2 0
ASP 13 19,172,096 0.91 0
BCH 13 17,884,699 0.72 0
BCP 6 33,499,672 2.43 0
BEAUTY 4 247,452,146 8.24 0
BJC 12 22,884,730 0.57 0
GFPT 20 14,344,637 1.14 0
KAMART 21 7,511,200 0.85 0
QH 3 374,454,414 3.49 0
SAWAD 9 31,341,066 2.88 0
SC 18 21,773,875 0.52 0
SIRI 5 560,794,168 3.77 0
STEC 25 8,580,080 0.56 0
BEM 7 296,785,421 1.94 0
CPALL 4 356,235,304 3.97 0
CPF 12 95,563,025 1.11 0
ERW 18 26,599,652 1.06 0
HMPRO 7 194,837,311 1.48 0
TKN 7 32,685,743 2.37 0
TTW 8 60,616,354 1.52 0
M 15 4,758,400 0.52 0
TISCO 4 42,078,187 5.26 0
VNT 8 6,207,000 0.52 0
BA 16 10,580,383 0.5 0
DELTA 6 25,446,895 2.04 0
EGCO 6 7,239,538 1.38 0
KKP 2 44,779,552 5.29 0
MALEE 11 2,957,000 1.06 0
PSH 8 20,873,561 0.95 0
SGP 6 23,270,400 2.53 0
BANPU 6 101,443,041 1.97 0
BBL 5 39,863,255 2.09 0
BH 9 10,918,880 1.5 0
KBANK 2 284,698,020 11.9 0
SCB 5 176,257,665 5.19 0
CPN 4 104,761,748 2.33 0
DCC 21 80,182,820 1.23 0
GLOW 5 32,435,840 2.22 0
IVL 5 61,466,846 1.14 0
PTT 5 67,125,108 2.35 0
SPALI 6 58,570,750 3.15 0
WHA 2 1,563,032,885 10.91 0
WICE 16 6,189,843 0.95 0
MAJOR 9 22,341,294 2.5 0
PTTGC 3 158,199,733 3.51 0
ROBINS 10 10,650,431 0.96 0
TCAP 3 80,860,105 6.7 0
MINT 7 115,135,795 2.49 0
TMB 8 514,929,464 1.17 0
TOP 3 77,229,274 3.79 0
IRPC 3 450,471,286 2.2 0
LPN 5 38,405,740 2.6 0
RATCH 7 23,864,065 1.65 0
KTC 13 1,315,216 0.51 0
VGI 6 119,435,240 1.66 0
SCCC 10 2,678,868 0.9 0
INTUCH 11 19,618,521 0.61 0
ADVANC 6 56,837,023 1.91 0
DIF 4 111,014,638 1.91 0
THCOM 2 95,370,196 8.7 0
PTTEP 3 86,779,908 2.19 0
SCC 3 57,863,795 4.82 0
BTS 9 137,169,259 1.15 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com