ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 1 413,396,200 24.21 6,200,943,000
LH 10 139,756,076 1.17 1,020,219,355
SYNTEC 17 15,169,600 0.95 22,451,008
BCP 17 7,982,700 0.58 176,417,670
QH 19 57,198,033 0.53 123,547,751
SIRI 16 166,610,298 1.12 0
STEC 21 10,624,557 0.7 162,555,722
CPALL 23 61,264,869 0.68 4,319,173,265
TISCO 9 13,181,516 1.65 988,613,700
KKP 19 9,740,081 1.15 413,953,443
SGP 13 4,707,600 0.51 39,073,080
SUSCO 17 8,183,600 0.74 18,167,592
BBL 11 25,690,400 1.35 0
KBANK 3 111,283,307 4.65 10,683,197,472
SCB 13 32,553,989 0.96 2,408,995,186
CPN 11 59,281,063 1.32 2,919,592,353
WICE 13 12,447,226 1.91 36,843,789
MAJOR 4 34,258,950 3.83 585,828,045
PTTGC 8 44,004,672 0.98 1,892,200,896
TCAP 6 21,196,099 1.76 773,657,614
TOP 11 13,047,152 0.64 561,027,536
IRPC 12 104,884,000 0.51 283,186,800
ADVANC 9 18,573,826 0.62 3,575,461,505
SCC 6 19,264,026 1.61 0
มูลค่ารวม: 37,205,106,780 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com